Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 33207A

Wymiary główne
d 35 mm
D 72 mm
B 28 mm
C 22 mm
T 28 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 18.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 79.3 kN
Static Cor 99.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 12.1 kN
Masa
Masa 0.56 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2DE035
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 5300 1/s
Obroty graniczne olej 7000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 42 mm
db min 42 mm
a1 min 5 mm
a2 min 6 mm
Da 61 mm
Db min 68 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.7 kg
Yo 0.9 kg