Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32007XA

Wymiary główne
d 35 mm
D 62 mm
B 18 mm
C 14 mm
T 18 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
a 15 mm
Nośność
Dynamic Cr 36.5 kN
Static Cor 47 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 5.7 kN
Masa
Masa 0.22 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 6000 1/s
Obroty graniczne olej 8000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 40 mm
db min 41 mm
a1 min 4 mm
a2 min 4 mm
Da 54 mm
Db min 59 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.44 kg
Y 1.35 kg
Yo 0.74 kg