Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32206A

Wymiary główne
d 30 mm
D 62 mm
B 20 mm
C 17 mm
T 21.25 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
a 15.45 mm
Nośność
Dynamic Cr 53 kN
Static Cor 62 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 7.6 kN
Masa
Masa 0.286 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3DC030
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 6300 1/s
Obroty graniczne olej 8500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 37 mm
db min 36 mm
a1 min 2 mm
a2 min 4 mm
Da 52 mm
Db min 58.5 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg