Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30206A

Wymiary główne
d 30 mm
D 62 mm
B 16 mm
C 14 mm
T 17.25 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
a 13.95 mm
Nośność
Dynamic Cr 43.8 kN
Static Cor 48.1 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 5.9 kN
Masa
Masa 0.232 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3DB030
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 6300 1/s
Obroty graniczne olej 8500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 37 mm
db min 36 mm
a1 min 3 mm
a2 min 3 mm
Da 52 mm
Db min 57 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg