Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32305A

Wymiary główne
d 25 mm
D 62 mm
B 24 mm
C 20 mm
T 25.25 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 15.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 65 kN
Static Cor 69.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 8.5 kN
Masa
Masa 0.36 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2FD025
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 6000 1/s
Obroty graniczne olej 8000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 33 mm
db min 32 mm
a1 min 3 mm
a2 min 5 mm
Da 53 mm
Db min 57 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.3 kg
Y 2 kg
Yo 1.1 kg