Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30205A

Wymiary główne
d 25 mm
D 52 mm
B 15 mm
C 13 mm
T 16.25 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
a 12.65 mm
Nośność
Dynamic Cr 33.2 kN
Static Cor 36.2 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 4.4 kN
Masa
Masa 0.152 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3CC025
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 7500 1/s
Obroty graniczne olej 10000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 31 mm
db min 31 mm
a1 min 3 mm
a2 min 3 mm
Da 43 mm
Db min 48 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg