Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe, parowane: 31308AXA

Wymiary główne
d 40 mm
D 90 mm
2B 46 mm
T 50 mm
r1s min 1 mm
Nośność
Dynamic Cr 133 kN
Static Cor 171 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 20 kN
Masa
Masa 1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4000 1/s
Obroty graniczne olej 5300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 51 mm
a min 4 mm
Da min 73 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
Y2 1 kg