Łożyska specjalne

Do pobrania

Łożyska specjalne: do sprzętu lotniczego: CBK-510P6

Wymiary główne
d 120 mm
D 160 mm
D1 188 mm
B 33 mm
r1s min 1 mm
r2s min 1 mm
Nośność
Dynamic Cr 55.5 kN
Static Cor 84.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 3.2 kN
Masa
Masa 1.79 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3600 1/s
Obroty graniczne olej 4400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe