Łożyska kulkowe

Do pobrania

Łożyska kulkowe zwykłe (bez uszczelnienia): 6219

Wymiary główne
d 95 mm
D 170 mm
B 32 mm
rs min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 109 kN
Static Cor 81.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 1.61 kN
Masa
Masa 2.6 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3600 1/s
Obroty graniczne olej 4300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da 107 mm
Da 158 mm
ras 2.1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe