Do wymiarów głównych łożysk tocznych należą:

  • D – średnica zewnętrzna,
  • B lub T– szerokość łożyska poprzecznego lub skośnego,
  • H – wysokość łożyska wzdłużnego,
  • rs min. – minimalny wymiar ścięcia montażowego.

Tablice wymiarów głównych, dla łożysk o wymiarach metrycznych podano w normach:

  • ISO 15 – dla łożysk poprzecznych (oprócz stożkowych)
  • ISO 355 – dla łożysk stożkowych
  • ISO 144 – dla łożysk wzdłużnych

Wymiary wszystkich typów łożysk bieżąco produkowanych i nowo projektowanych powinny być zgodne z wymiarami podanymi w w/w tablicach.
Układ tablic jest oparty o serie wymiarowe średnic i szerokości (wysokości) oraz o ich skojarzenia w serie wymiarowe. Symbol serii wymiarowej powstaje przez umieszczenie na pierwszym miejscu symbolu serii szerokości lub wysokości, a na drugim miejscu symbolu serii średnic zewnętrznych.

 

Tolerancje

Tolerancje łożysk tocznych określają dokładność wykonania wymiarów głównych pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, ich kształtu oraz dokładności obrotu, czyli wzajemnego położenia bieżni, średnicy otworu, średnicy zewnętrznej oraz czół. Parametry te zostały podane w normie ISO 492.
W zależności od wartości odchyłek granicznych, wymiarów i tolerancji kształtu i położenia pierścieni rozróżnia się klasy dokładności łożysk:

  • dla łożysk poprzecznych (z wyjątkiem łożysk stożkowych) oraz dla łożysk wzdłużnych.
  • P0, P6, P5, P4 i P2.
  • dla łożysk stożkowych – P0, P6X, P6, P5 i P4.

Symbol P0 stosuje się dla normalnej klasy dokładności, a symbole od P6 do P2 dla klas wyższych od normalnej, przy czym mniejsza cyfra przy literze P oznacza wyższą klasę dokładności.