Przyrządy pomiarowe i pomoce miernicze
Sprawdziany pierścieniowe:

  •  cylindryczne,
  • kątowe,
  • gwintowe,

Sprawdziany tłoczkowe:

  • cylindryczne,
  • kątowe,
  • gwintowe,

Sprawdziany kształtu.
Regeneracja przyrządów pomiarowych czujnikowych.

  • 1