Uchwyty, przyrządy i narzędzia do obróbki szlifierskiej

  • Pomoce do szlifowania płaszczyzn;
  • Oprzyrządowanie do szlifierek bezkłowych;
  • Pomoce bazująco - centrujące i części wymienne uchwytów szlifierskich;
  • Przyrządy i narzędzia do profilowania i obciągania ściernic;
  • Zabieraki tarcz szlifierskich;
  • Uchwyty do szlifowania, polerowania i dogładzania;
  • Podajniki szlifierskie i inne pomoce szlifierskie;
  • 1