5 listopad 2021 r.
Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 21 października 2021 r. nr DZO.WKP.496.2.47.2021.MTo wyznaczył na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.