15 czerwca 2021 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą nr Z/IX/17/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. zatwierdził zmiany IRiESD przedstawione w Karcie Aktualizacji 1/2021. Zmiany IRiESD zawarte w Karcie Aktualizacji 1/2021 obowiązują od 10 czerwca 2021 roku.