3 listopad 2020 r.
Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 października 2020 r. nr DZO.WKP.496.2.71.2020.MPo1 wyznaczył na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.