02 października 2019

Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą nr Z/IX/66/2019 z dnia 25 września 2019 r. zatwierdził zmiany IRiESD przedstawione w Karcie Aktualizacji 2/2019. Zmiany IRiESD zawarte w Karcie Aktualizacji 2/2019 obowiązują od 25 września 2019 roku.