Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 6 września 2019 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, FŁT-Kraśnik S.A. zakończyła w dniu 22 września 2019 r. konsultacje Karty Aktualizacji 2/2019.
W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD nr 2/2019.
Projekt Karty Aktualizacji IRiESD nr 2/2019 został przedłożony Zarządowi FŁT-Kraśnik S.A. celem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu.