Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą nr Z/IX/25/2019 z dnia 8 maja 2019 r. zatwierdził zmiany IRiESD przedstawione w Karcie Aktualizacji 1/2019. Zmiany IRiESD zawarte w Karcie Aktualizacji 1/2019 obowiązują od 8 maja 2019 roku.