C. Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

  1. Informacje ogólne,
  2. Pozwolenie na użytkowanie,
  3. Modernizacje,
  4. Testowanie i certyfikacja.