B. Przyłączenie odbioru (NC DC)

2. Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP.
W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 31 ust. 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia odbioru, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019 r., FŁT-Kraśnik S.A. przedkłada opracowane w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP, a także funkcjonujących systemów dystrybucyjnych w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie. Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla systemów dystrybucyjnych, oraz dla jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP, obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego lub jednostki odbiorczej oraz po stronie FŁT-Kraśnik S.A., prowadzących do pozyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie.

Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej: