Zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - NC RfG

 

Mikroinstalacje

 

Wniosek o zawarcie umowy na usługi dystrybucyjne

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

wniosek WP-1

wniosek WP-2

wniosek WP-3

 

Wzory umów dla odbiorców

 

 

 

Dla sprzedawcy

 

Dla Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe

 

Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej

 

Kryteria

 

Opłata mocowa - wniosek

 

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej