Zamawiający przyjął do realizacji ofertę złożoną przez:

Wikper Plus Monika Peret,
ul. Piaski 87,
39-410 Grębów

Data wpłynięcia oferty – 24.06.2019
Cena netto oferty – 67 738,66 PLN