Zamawiający przyjął do realizacji ofertę złożoną przez:

Wikper Plus Monika Peret,
ul. Piaski 87,
39-410 Grębów

Data wpłynięcia oferty – 14.11.2018
Cena netto oferty – 51 540,80 PLN