Zamawiający przyjął do realizacji ofertę złożoną przez:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Al. Powstańców Warszawy 12,
35-959 Rzeszów

Data wpłynięcia oferty – 14.11.2018
Cena netto oferty – 109.740,00  PLN