Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe wielorzędowe RNNU60: RNNU6040AM

Wymiary główne
dw 226.5 mm
D 310 mm
B 200 mm
rs min 1.1 mm
Średnica otworu d
d 200 mm
Nośność
Dynamic Cr 1740 kN
Static Cor 3350 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 309 kN
Masa
Masa 41.8 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da 238 mm
db 226.5 mm
Da max 298 mm
ras max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe