Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe wielorzędowe RNNU60: RNNU6030AM

Wymiary główne
dw 168.79 mm
D 225 mm
B 136 mm
rs min 1 mm
Średnica otworu d
d 150 mm
Nośność
Dynamic Cr 887 kN
Static Cor 1680 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 170 kN
Masa
Masa 13 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da 176 mm
db 168.79 mm
Da max 213 mm
ras max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe