Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe wielorzędowe NNU60: NNU6032M

Wymiary główne
d 160 mm
D 240 mm
B 145 mm
rs min 2.1 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 796.4 kN
Static Cor 1690 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 167 kN
Masa
Masa 25.4 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 170.2 mm
da max 182 mm
db 186 mm
Da 229.8 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe