Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe wielorzędowe NNU60...V: NNU6064V

Wymiary główne
d 320 mm
D 480 mm
B 290 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 4250 kN
Static Cor 11250 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 905 kN
Masa
Masa 204 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 334.6 mm
da max 365 mm
db 371 mm
Da max 465.4 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe