Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe wielorzędowe NNU60...V: NNU6056V

Wymiary główne
d 280 mm
D 420 mm
B 250 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 3260 kN
Static Cor 8410 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 704 kN
Masa
Masa 134 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 294.6 mm
da max 320 mm
db 325 mm
Da max 405.4 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe