Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: WW-010

Wymiary główne
d 600 mm
D 710 mm
H 85 mm
Nośność
Dynamic Cr 1740 kN
Static Cor 10500 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 655 kN
Masa
Masa 60.2 kg
Obroty graniczne
Wymiary
d1 605 mm
D1 705 mm
rs min 1 mm
r1s min 1.5 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe