Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: CBK-309

Wymiary główne
d 527 mm
D 635 mm
H 49 mm
Nośność
Dynamic Cr 928 kN
Static Cor 6960 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 501 kN
Masa
Masa 38 kg
Obroty graniczne
Wymiary
d1 634 mm
D1 440 mm
rs min 2x45° mm
r1s min 2x45° mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe