Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: T-278-1186

Wymiary główne
d 508 mm
D 842 mm
H 160 mm
Nośność
Dynamic Cr 805 kN
Static Cor 5834 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 407 kN
Masa
Masa 347 kg
Obroty graniczne
Wymiary
d1 718.8 mm
D1 701.2 mm
C 140 mm
rs min 2x45° mm
r1s min 2x45° mm
B 156 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe