Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: CBK-079

Wymiary główne
d 200 mm
D 260 mm
B 225 mm
C 225 mm
Nośność
Dynamic Cr 949 kN
Static Cor 5230 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 495 kN
Masa
Masa 36.4 kg
Obroty graniczne
Wymiary
D1 228 mm
E 226 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe