Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: 266-1155V

Wymiary główne
d 180 mm
D 260.22 mm
B 136 mm
Nośność
Dynamic Cr 2195 kN
Static Cor 4850 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 461 kN
Masa
Masa 20 kg
Obroty graniczne
Wymiary
d1 max 212 mm
rs min 3 mm
X 110 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe