Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: CBK-041

Wymiary główne
d 300 mm
D 450 mm
B 225 mm
C 70 mm
Nośność
Dynamic Cr 663 kN
Static Cor 1260 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 102 kN
Masa
Masa 72.1 kg
Obroty graniczne
Wymiary
d1 330 mm
E 360 mm
rs min 10x45° mm
r1s min 3 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe