Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe RNU: RNU2334M

Wymiary główne
dw 220 mm
D 360 mm
B 120 mm
rs min 4 mm
Średnica otworu d
d 170 mm
Nośność
Dynamic Cr 1243 kN
Static Cor 1570 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 143 kN
Masa
Masa 48.77 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1500 1/s
Obroty graniczne olej 1800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da 238 mm
db 220 mm
Da max 342 mm
ras max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe