Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NUP: NUP19/600M

Wymiary główne
d 600 mm
D 800 mm
B 90 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 2022.9 kN
Static Cor 2637 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 179 kN
Masa
Masa 135 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 800 1/s
Obroty graniczne olej 1050 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
d1 800 kg
B1 10 kg
r2s 1.5 kg
COM_DJCATALOG2_PRBOCZ_MASA_SHORT 5.47 kg
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe