Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NUC: NUC2336MA

Wymiary główne
d 180 mm
D 380 mm
B 126 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 1410 kN
Static Cor 2010 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 180 kN
Masa
Masa 75.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1400 1/s
Obroty graniczne olej 1700 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 223 mm
db min 231 mm
Da max 362 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe