Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NUB: NUB252MA

Wymiary główne
d 260 mm
D 480 mm
B 100 mm
C 80 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 1110 kN
Static Cor 1590 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 131 kN
Masa
Masa 72.98 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1801 1/s
Obroty graniczne olej 1500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 313 mm
db min 344 mm
Da max 460 mm
ras max 4 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe