Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU18/710F

Wymiary główne
d 710 mm
D 870 mm
B 74 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 1230 kN
Static Cor 2770 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 182 kN
Masa
Masa 92.57 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 700 1/s
Obroty graniczne olej 900 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe