Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2960M

Wymiary główne
d 300 mm
D 420 mm
B 72 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 974 kN
Static Cor 1830 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 152 kN
Masa
Masa 31.5 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 311 mm
da max 320 mm
Da max 408 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe