Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2356M

Wymiary główne
d 280 mm
D 580 mm
B 175 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 2720 kN
Static Cor 4270 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 336 kN
Masa
Masa 226 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 750 1/s
Obroty graniczne olej 1100 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 308 mm
da max 345 mm
Da max 552 mm
ras max 4 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe