Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2344MA

Wymiary główne
d 220 mm
D 460 mm
B 145 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 1780 kN
Static Cor 2620 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 221 kN
Masa
Masa 118 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1200 1/s
Obroty graniczne olej 1500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 242 mm
da max 275 mm
db min 287 mm
Da max 438 mm
ras max 4 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe