Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU244MA

Wymiary główne
d 220 mm
D 400 mm
B 65 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 740 kN
Static Cor 1040 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 90 kN
Masa
Masa 38.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1500 1/s
Obroty graniczne olej 1800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 238 mm
da max 266 mm
db min 273 mm
Da max 382 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe