Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU1044M

Wymiary główne
d 220 mm
D 340 mm
B 56 mm
rs min 2.1 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 497 kN
Static Cor 743 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 67 kN
Masa
Masa 17.82 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1700 1/s
Obroty graniczne olej 2000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 234 mm
da max 240 mm
db min 254 mm
Da max 326 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe