Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU1040EM

Wymiary główne
d 200 mm
D 310 mm
B 51 mm
rs min 2.1 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 427 kN
Static Cor 621 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 57 kN
Masa
Masa 14.2 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 212 mm
da max 220 mm
db min 233 mm
Da max 298 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe