Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU336M

Wymiary główne
d 180 mm
D 380 mm
B 75 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 944 kN
Static Cor 1190 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 107 kN
Masa
Masa 46.8 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1500 1/s
Obroty graniczne olej 1800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 198 mm
da max 220 mm
db min 235 mm
Da max 362 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe