Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2236M1

Wymiary główne
d 180 mm
D 320 mm
B 86 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 751 kN
Static Cor 1160 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 107 kN
Masa
Masa 30.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 198 mm
da max 208 mm
db min 221 mm
Da max 302 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe