Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2334M

Wymiary główne
d 170 mm
D 360 mm
B 120 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 1130 kN
Static Cor 1570 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 143 kN
Masa
Masa 63.3 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1500 1/s
Obroty graniczne olej 1800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 188 mm
da max 210 mm
db min 223 mm
Da max 342 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe