Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2234M

Wymiary główne
d 170 mm
D 310 mm
B 86 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 725 kN
Static Cor 1100 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 103 kN
Masa
Masa 37 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 188 mm
da max 195 mm
db min 211 mm
Da max 293 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe